Administrasjon

Felles e-post: landbrukstjenester.akershus@n-lt.no
Daglig leder: Kjerstin Østlie Thesen e-post: Kjerstin.Thesen@n-lt.no
ansatte_030

Kontoransatt: Berit.Sand@n-lt.no
79c46bd7