Michael Lessing

Michael Lessing er ansatt som landbruksvikar fra 18. september 2017. Michael har arbeidet hos oss i vår og sommer som tilkallingsvikar og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Han har arbeidet i båsfjøs og løsdriftsfjøs med kuer og litt i en svinebesetning. Michael er tysk. Han forstår mye norsk men trenger mer erfaring i å snakke og lese norsk. Han jobber med saken hver dag og det er viktig at dere som vil benytte hans tjenester snakker norsk med ham. For 2017 er arbeidsplanen neste fylt opp, men fra 1. oktober kan dere booke for januar 2018.

Avløserplan_2017 for Michael Lessing

Avløserplan_2018 for Michael Lessing