Landbrukstjenester Akershus

Landbrukstjenester Akershus

VELKOMMEN

Vi er et samvirkeforetak og formålet vårt er å fremme medlemmenes interesser ved å formidle arbeidskraft, hovedsaklig til landbruket. Våre medlemmer er gårdbrukere og småbedrifter i hele Akershus og vår oppgave er å bistå når det er behov  for avlastning ved sykdom, ferie og fritid.

Ved å benytte deg av våre tjenester så er det vi som har arbeidsgiveransvaret og tar oss av papirarbeidet for deg.  Det eneste du må passe på er at arbeidet utføres på en forsvarlig måte og at vikaren eller avløseren har arbeid å gjøre på gården i henhold til arbeidsavtalen.

Vi foretar utlønning av avløsere og vikarer, også familiemedlemmer som jobber på gården. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, men dersom du skal ha refundert utgiftene gjennom ferie og fritidsordningen eller sykdomsrefusjon må den ansatte være fylt 15 år.

Vi har faste landbruksvikarer med bred erfaring, de er alle dyktige med produksjonsdyr og gårdsarbeid.

Som ansatt (avløser) hos oss kan du være trygg på at dine rettigheter blir ivaretatt og at lønningen blir utbetalt til avtalt dag.

Dersom du er jobbsøker eller gårdbruker som trenger vår hjelp, ta kontakt med oss på e-post: landbrukstjenester.akershus@n.lt.no eller ring oss på tlf.: 63 98 36 66

Åpningstider er fra 08.00 til 15.30 mandag til fredag.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

___________________________________

 

Ledig stilling som landbruksavløser

Avløserring i Nannestad og Ullensaker har ledig stilling, – hel eller deltid. Ringen består av tre medlemmer med melkeproduksjon. To har båsfjøs og en har løsdrift. Ønsker deg som har relevant utdanning eller erfaring...

Ny landbruksvikar

Michael Lessing startet som landbruksvikar 18. september 2017.  Han har arbeidet hos oss i vår og sommer og er allerede blitt kjent i distriktet vårt. Les mer om han under fanen «landbruksvikar».   Avløserplan_2017...

Sommerstengt

Kontoret har mindre bemanning i juli.  Vi har helt stengt i uke 30. Vi ønsker alle en riktig god sommer. Her er forslag til sommeraktiviteter:  

Årets avløser

Vi ønsker å kåre årets avløser i Akershus. Vi ønsker at dere kommer med forslag på avløsere/landbruksvikarer som dere synes gjør en god jobb. Årets avløser kåring 2017

Førstehjelpskurs

  Tirsdag 6. juni arrangerer vi førstehjelpskurs på avløserkafèen.  Vi starter opp kl. 11.00.  Vi får besøk fra Bedriftshelsetjenesten. Førstehjelpskurs invitasjon 06.06.17

Stengt kontor

Kontoret vårt er stengt  23. og 24. mai fordi vi er på kurs.  26. mai er  kontoret også  stengt pga ferieavvikling. Er det noe viktig er vi å treffe på vakttelefonen 95 74 29 38....

Årsmøtet for 2016

Årsmøtet for 2016 ble avholdt 30. mars 2017.  11 møtte på årsmøtet, herav 9 stemmeberettigede og 2 ansatte. Styret består nå av følgende: Jon Tore Beitnes, gjenvalgt som styreleder Anne Marie Oddlien, nestleder Irene...

Agronom, dyrepasser

Vi har en ledig stilling som agronom, dyrepasser på en gård i Ullensaker.  Gården har 70 kuer samt kviger og kalver.  Nytt, isolert løsdriftsfjøs med Lely melkerobot og velferdsavdeling til kuene. Automatisert utfòring. I...