Landbrukstjenester Akershus

Landbrukstjenester Akershus

VELKOMMEN

Vi foretar utlønning og formidling av arbeidskraft for bønder og småbedrifter i området.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Åpningstider er fra 08.00 til 15.30 mandag til fredag.

___________________________________

 

Innlevering av timelister i desember -16

Siste frist for å få med avløserutgifene for 2016 er å levere timelister innen kl. 12.00 20. desember.  Timelister levert etter dette tidspunkt vil komme på 2017. Timelister for november leveres som vanlig innen...

Ny landbruksvikar

Liv Astrid Varlo ble ansatt som landbruksvikar i 50 % stilling 3. november. Hun er fra Modum og har egen gård der. Hun har tidligere jobbet som avløser, med mjølk og gris. Hun er...

Stengt kontor

Kontoret er stengt 25., 26. og 27. oktober fordi vi er på kurs, Er det noe som haster ring vakttelefonen vår, 95742938.

Årets avløser

Alle landbrukstjenestene har fått i oppdrag å sende inn kandidater til Årets Avløser. Kriteriene er: Jobba som avløser i min. 60 % stilling i minst 5 år, være en god ambassadør for yrket, både internt og...

Redusert bemanning på kontoret!

For tida er det redusert bemanning på kontoret.  De viktigste oppgavene som lønn og regnskap blir utført på vanlig måte. Saker som ikke haster kan bli liggende litt lenger. Kontoret er bemannet hver dag....