Landbrukstjenester Akershus

Minstelønnssatsene for jordbruk og gartnerinæringen finner du her.

Hos oss jobber vi etter  525 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene, som finnes her: NHO 525 Overenskomst

Skulle du ha spørsmål, lurer på hva som gjelder for deg, eller dine ansatte så må du gjerne ta kontakt med oss 🙂