Landbrukstjenester Akershus

Sommer og ferietid

Vi har i år også stengt i uke 30 for ferieavvikling i administrasjonen. Det er fortsatt mulig å nå oss på vakttelefonen dersom det er saker som ikke kan vente eller kriser som oppstår, tlf: 957 42  938.

Fortsatt god sommer!

P.S.Husk at ansatte må levere timelister siste arbeidsdag i måneden, og oppdragsgiver godkjenner timelister innen den femte hver måned! Vi bruker veldig mye tid på å minne på og purre på disse godkjenning av timelister som blir innlevert for sent, eller at det har blitt glemt å godkjenne.