Landbrukstjenester Akershus

Agronom, dyrepasser

Vi har en ledig stilling som agronom, dyrepasser på en gård i Ullensaker.  Gården har 70 kuer samt kviger og kalver.  Nytt, isolert løsdriftsfjøs med Lely melkerobot og velferdsavdeling til kuene. Automatisert utfòring. I tillegg dyrkes det korn.

Søker må være motivert, dyktig og engasjert medarbeider, som er ansvars- og kvalitetsbevisst. Må klare å arbeide selvstendig og fremfor alt ha interesse for ku.  Foruten stell av dyr vil det være allsidige oppgaver, traktor og kjøring av diverse maskiner, plantedyrking, vedlikehold, skogsarbeid etc. Må ha landbruksutdannelse, førerkort kl. BE eller T og beherske norsk skriftlig og et nordisk språk muntlig.

Vi kan tilby en svært allsidig, spennende jobb der du kan påvirke din egen arbeidsplass. Gode muligheter til videre læring og sette kunnskap ut i praksis, Trivelig arbeidsmiljø i lyse omgivelser med lite tungt arbeid. Foruten stell av dyr må du delta i  daglige gjøremål på gården.  Arbeidsoppgaver etter kunnskap og ferdigheter. Opplæring på melkerobot og teknisk utstyr vil bli gitt. Ordnede lønn- og arbeidsforhold gjennom Landbrukstjenester Akershus.  Har bolig på gården til leie med god plass for to personer.  Søknad med referanser sendes Landbrukstjenester.akershus@n-lt.no.

For mer info ta kontakt med Lars Lauten, tlf. 930 25 250.