Landbrukstjenester Akershus

Her finner du arbeidstidsbestemmelser

Dette er de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, overtid, pauser/fritid.

Disse må overholdes.

https://arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/