Her finner du arbeidstidsbestemmelser

Dette er de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, overtid, pauser/fritid.

Disse må overholdes.

Vedlegg – Norsk

Vedlegg – Engelsk

Vedlegg – Litauisk

Vedlegg – Polsk