Arbeidstøy kan bestilles hos Landbrukstjenester Akershus. Det er Livold AS på Kongsvinger som forhandler arbeidstøyet. Vi ønsker at alle ansatte bruker samme type arbeidstøy. Se på linken under for å se utvalget: http://www.livold.no