Landbrukstjenester Akershus

Arbeidstøy kan bestilles hos Landbrukstjenester Akershus. Det er Livold AS på Kongsvinger som forhandler arbeidstøyet. Vi ønsker at alle ansatte bruker samme type arbeidstøy. Se på linken under for å se utvalget: http://www.livold.no