Landbrukstjenester Akershus

ÅRETS AVLØSER 2014

Ann-Kathrin Pedersen er valgt til årets avløser i Akershus. Hun ble tildelt pris, heder og ære på høstsamlinga 22. oktober.