Landbrukstjenester Akershus

Årets avløser 2015 – Jonny Lystad

ansatte_023
Jonny Lystad ble valgt til årets avløser 2015 i Akershus. Jonny har vært ansatt som avløser på samme gården fra 1999. Før det var han ansatt på andre gårder.  Jonny er en positiv person med svært stor ansvarsfølelse. Han sørger for at alt er i skjønneste orden, møter alltid opp til riktig tid og har svært lite sykefravær.  Jonny er fleksibel, han bidrar velvillig for å få ting i orden.  Han er glad i dyr, og har et eget dyretekke.  Han har klart å omstille seg med teknologiutviklingen, fra spannmjølking til mjølkerobot.

Takk til Jonny for han bidrag til landbruket.  Vi er glad vi har en slik dyktig medarbeider i vår stab.

ansatte_022