Landbrukstjenester Akershus

Årets avløser 2019

Tradisjonen tro var det kåring av årets avløser i hvert fylke på høstsamlingen til Norske Landbrukstjenester. Dette er en utnevnelse for å sette pris på våre gode avløsere og den jobben de gjør ute hos bøndene gjennom hele året. Våre avløsere og landbruksvikarer gjør det mulig for bonden å ha litt fritid og ferie, og de trår til dersom det oppstår sykdom. Vi setter stor pris på alle våre ansatte og innsatsen deres på gårder i hele Akershus. Årets avløser i Akershus ble Linn Eriksson, hun fikk heder og ære på høstsamlingen.

Linn har arbeidet som avløser siden 2004, i starten på deltid og de siste årene i fast 100% stilling. Hun er dyktig både med ku, gris og hest og hun er flink til å stille opp og trå til litt ekstra der det er behov for det. Vi er takknemlig for det arbeidet hun gjør for oss, og hennes bidrag «En avløsers dagbok» på vår facebook-side er morsomme historier fra hverdagen hennes som avløser. Linn er pliktoppfyllende, positiv og omgjengelig. Hun er alltid med på tema-dager, kurs og vaffeldager og deler gjerne sin kunnskap med de andre ansatte. Vi er stolte over å ha henne med på laget vårt.

Foto: NLT