Landbrukstjenester Akershus

Årets avløser i Akershus

Årets avløser i Akershus er Irene Kaupang Tangen. Hun ble kåret med heder og ære på høstsamlinga til Norske Landbrukstjenester 13 november. Gratulerer, Irene.


NULL