Landbrukstjenester Akershus

Årets avløser

Alle landbrukstjenestene har fått i oppdrag å sende inn kandidater til Årets Avløser. Kriteriene er: Jobba som avløser i min. 60 % stilling i minst 5 år, være en god ambassadør for yrket, både internt og eksternt, og jobbe selvstendig, ta ansvar og ha en positiv holdning til yrket og landbruket generelt.  Kom med forslag med begrunnelse. Forslagsfrist er 1 .august 2016.

e-200x100