Landbrukstjenester Akershus

Årsmøtet for 2016

Årsmøtet for 2016 ble avholdt 30. mars 2017.  11 møtte på årsmøtet, herav 9 stemmeberettigede og 2 ansatte.

Styret består nå av følgende:

Jon Tore Beitnes, gjenvalgt som styreleder

Anne Marie Oddlien, nestleder

Irene Kaupang Tangen, ansatte representamt

Kåre Anders Ingeborgrud, styremedlem

Gudmund Aas, styremedlem

Kristian Ruud,  1. vara, møter på styremøter