Landbrukstjenester Akershus

Årsmøtet i Landbrukstjenester Akershus SA

Årsmøtet i Landbrukstjenester Akershus holdes  på Grønt Fagsenter onsdag 30. mars kl. 11.oo.

Her er årsmøtepapirene: Årsmøtepapirer  30.03.2016