Landbrukstjenester Akershus

Dersom du ønsker å arbeide i landbruket er Landbrukstjenester Akershus bedriften du skal kontakte.

Gjennom Landbrukstjenester Akershus får du som ansatt ordna arbeidsforhold. Det gjelder enten der er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for avtaler, arbeidsplan og ordna fritid.

Landbrukstjenester kan organisere opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og trygghet i arbeidet.

 

NB!! Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sin gård.

 

 

 

 

 

 

 

På et verneombudkurs 2011 kom avløsere/landbruksvikarer med følgende  tanker hvorfor de  hadde valgt yrket:

 • Mye mosjon, bøy og tøy – fysisk aktivitet 
 • Jobber med forskjellige mennesker
 • Fleksibelt arbeid
 • Lærerikt
 • Nyttig – meningsfylt
 • Glad i dyr
 • Jobbe i nærmiljøet
 • Se flere sider av arbeidet
 • Variert
 • Jobbe inne og ute
 • Selvstendig
 • Styrer dagen selv
 • Ser at det er bruk for avløser/landbruksvikar, nytteverdien, glede andre
 • Faglige utfordringer
 • Spennende
 • Jobber delt dag, fri på dagen, fin å kombinere med barn
 • Har stor tillit og ansvar
 • Tilgang på møter og kurs
 • Jobbytte har bedret helsen
 • Godt oppdatert på utviklingen i landbruket. Kan ta med erfaring videre til neste gård
 • Har mye kunnskap om dyr
 • Bredere erfaring enn bonden
 • Brukt som rådgiver