Landbrukstjenester Akershus

Bilder fra avløserkurset 2010

Tema på avløserkurset 2010 var førstehjelp og forebygging av brann.