Landbrukstjenester Akershus

Bruke opp resten avløsertilskuddet for 2016.

TimelisteVi nærmer oss slutten av året og som tidligere år er det mange nå som skal skrive timer for å benytte seg av det som er igjen av avløsertilskuddet for 2016.  Neste frist for å levere timelister er 5. desember. Da får avløseren lønn ca. 20. desember.  Vi har en ekstra lønn i slutten av desember. Siste frist for å levere timelister som skal føres på 2016 er 20. desember kl. 12.00. Lister som blir levert etter denne fristen blir ført på 2017.