Landbrukstjenester Akershus

Cornelia Koch

Cornelia starter som landbruksvikar 1.desember.

Cornelia er opprinnelig tysk, men har bodd i Norge i mange år og snakker godt norsk. Hun har bred utdanning i landbruk, og lang erfaring så vi trygge på at deres dyr og produksjon vil være i gode hender. Hun har 9 år som avløser her i Norge. Hennes erfaring er hovedsakelig innen mjølkeproduksjon, men fra Tyskland har hun også erfaring med sau og gris. I Tyskland jobbet hun i dyrehage i 17 år og fem av disse som leder, så her er det mye kunnskap, god omsorg for dyr og arbeidsoppgaver.

Ring oss for å sette deg opp på hennes plan.