Landbrukstjenester Akershus

Egen pensjonskonto

Fra i år vil alle ansatte få egen pensjonskonto – helt automatisk. Dette er en konto som samler pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeid på ett sted. Denne pensjonsopptjeningen samles i utgangspunktet helt automatisk hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør, og for ansatte i Landbrukstjenester Akershus så er det DNB.

Det er mulig å reservere seg mot denne flyttingen, og denne reservasjonsløsningen finnes inne på norskpensjon.no. Du har fra 1.februar til 30.april en valgperiode, hvor du bestemmer om du vil reservere deg mot denne overflyttingen. Det er viktig å huske på at om du ikke gjør noen ting, så går alt automatisk til dagens innskuddspensjonsleverandør som arbeidsgiver har avtale med. Du kan ikke velge å flytte disse pensjonskapitalbevisene fra andre arbeidsforhold etter 30.april.

Det kan uansett være lurt å logge inn i norskpensjon.no for å få en oversikt over opptjent pensjon, og om du har flere små pensjonskapitalbevis og hvilken spareprofil du har på pensjonen din.

Har du mange tidligere arbeidsgivere kan det være at du har flere pensjonskapitalbevis med gebyrer og kostnader som blir belastet din pensjonssparing og summen du har spart til pensjon krymper tilsvarende. Velger du å samle alt på ett sted, kan dette bety sparte kostnader og mer i pensjon når den tid kommer.

Vi har en god samarbeidspartner som bistår oss med pensjon, de har en egen informasjonsside med korte filmer, webinarer og gode forklaringer. Link til denne siden er her: https://info.soderbergpartners.no/epk/

For our english-speaking/reading employes, you can find information about Individual Pension Account here: https://info.soderbergpartners.no/individual-pension-account/