Landbrukstjenester Akershus

Hva kan Landbrukstjenester Akershus hjelpe til med?

Vårt hovedfokus er å hjelpe bønder som trenger det, vi ønsker å øke beredskapen i denne spesielle situasjonen som er nå. For å klare dette trenger vi flere på beredskapslista vår. Er du bonde og har litt ekstra kapasitet, ta kontakt med oss på tlf.: 63 98 36 66 eller e-post: landbrukstjenester.akershus@n-lt.no. Har du som bonde ekstra behov, har vi fått inn noen søknader fra personer som ønsker å bidra i landbruket i tiden fremover.

Nedenfor er skrivet som vi har sendt ut til alle landbrukskontorer i Akershus-området.

Informasjon om LTA. Hva kan vi bidra med