Landbrukstjenester Akershus

Informasjon til ansatte og medlemmer i forbindelse med koronasituasjonen.

Her ligger det informasjon om hvordan vi skal forholde oss til situasjonen vi er i nå.

Korona info til medlemmer og ansatte

Informasjon på flere språk/information in foreign languages:

http://www.landbrukstenester.no/informasjonsmateriell-korona/

Vi følger situasjonen nøye og oppdaterer etterhvert som det er behov for det.