Landbrukstjenester Akershus

Infoskriv til medlemmer november 2018

Her kommer litt info om søknadsfrist for avløsertilskudd 2018, frister for innlevering av timelister i desember 2018 og avløserkurs våren 2019.

Info medlemmer nov-18