Landbrukstjenester Akershus

Innlevering av timelister

Neste frist for innlevering av timelister er 5.oktober 2015. Vafler og kaffe her på kontoret fra 12.00 til 14.00.