Landbrukstjenester Akershus

Innlevering av timelister i desember -16

Timeliste

Siste frist for å få med avløserutgifene for 2016 er å levere timelister innen kl. 12.00 20. desember.  Timelister levert etter dette tidspunkt vil komme på 2017.

Timelister for november leveres som vanlig innen 5. desember.