Landbrukstjenester Akershus

Innlevering av timelister

Husk innlevering av timelister for august innen 4. november. Kaffe og vafler på Grønt Fagsenter fra kl. 12.00.til 14.00.

kaffe og vafler