Landbrukstjenester Akershus

verlo-liv-astrid Liv Astrid Varlo ble ansatt som landbruksvikar i 50 % stilling 3. november.  Hun har egen gård på Modum, som hun nå forpakter bort. Hun har jobbet som avløser  i mjølkekubesetning og grisebesetning tidligere.  Hun er agronom og går for tida på Fagskolen Innlandet, Planteproduksjon og ledelse.  Ta kontakt med oss for å booke Liv Astrid.