Landbrukstjenester Akershus

Landbruksvikar

Landbrukstjenester har fått ansvaret for å etablere en landsdekkende tjeneste der husdyrbrukere og planteprodusenter med rett til avløsertilskudd skal ha tilgang til en beredskap i tilfelle sykdom eller kriser.

 

Hvordan  få en god beredskap til å fungere?

Forskriften stiller ingen krav til at bøndene skal bruke landbruksvikar ved sykdom, men likevel er det nødvendig å ha noen regler for å få ordningen til å fungere etter formålet:

  • Alle henvendelser vedrørende landbruksvikar skal skje gjennom Landbrukstjenester Akershus. Ikke ring kommunen eller Landbruksvikar direkte.
  • Ved sykdom må du ta kontakt for å høre om det er ledig landbruksvikar. Er det ledig skal denne nyttes så langt råd er. Sykdom og kriser skal prioriteres først.
  • Det er fullt mulig å benytte Landbruksvikarene til ferie/fritid eller annet arbeid dersom de ikke er opptatt med sykeoppdrag.
  • Bestill Landbruksvikar så tidlig som mulig.

Kostnader

Prisen for landbruksvikar er kr. 1 670,- pr. dag ved sykdom. For halv dag er det halv sats. Full dagsats regnes fra 4 t og oppover. Prisen inkluderer reise og øvrige kostnader. Dette er utgifter som helt eller delvis blir refundert ihht. velferdsordningene i landbruket. Ved annen avløsning er prisen kr. 1 670,- pr. dag på ukedager og kr. 1 945,- i helger og helligdager for øvrig. Eventuell overtid betales av bonden. Dette er særdeles rimelig.

Arbeidstid

Landbruksvikarer skal arbeide 7,1 timer pr. dag dersom vedk. arbeider i helgeturnus.  Ellers er arbeidstiden 7,5 t pr. dag. Reisetid midt på dagen, ved delt dag, inngår i arbeidstida. Eventuell overtid blir belastet den enkelte bonde, og må avklares med Landbrukstjenester Akershus på forhånd.

 

 

Det er ikke krav om medlemsskap i Landbrukstjenester Akershus.

Dere er velkomne til å ta kontakt med Landbrukstjenester Akershus for mer detaljer rundt innleie av landbruksvikar.  Tlf. 63983666 eller e-post: landbrukstjenester.akershus@n-lt.no