Simen Hanslien

Simen Hanslien er ansatt som landbruksvikar i 50 % stilling.

Han er 24 år, bosatt i Skedsmo og har alltid hatt stor interesse for husdyrhold og det er melkeproduksjon som er den største interessen. Han har jobbet hos oss som avløser på deltid siden 2010 og har god erfaring med dyr og fjøsstell da han tidligere forpaktet en gård selv med produksjonsdyr. Han er utdannet agronom ved Tomb videregående skole.  Simen kan kjøre alle salgs landbruksmaskiner.

Avløserplan_2020 Simen Hanslien