Simen Hanslien

Simen Hanslien er ansatt som landbruksvikar i 50 % stilling ut mars 2021. Da blir han selv bonde på heltid. Vi ønsker han lykke til med det, selv om vi gjerne skulle beholdt ham som landbruksvikar.

Han er 25 år, bosatt i Skedsmo og har alltid hatt stor interesse for husdyrhold og det er melkeproduksjon som er den største interessen. Han har jobbet hos oss som avløser på deltid siden 2010 og har god erfaring med dyr og fjøsstell da han tidligere forpaktet en gård selv med produksjonsdyr. Han er utdannet agronom ved Tomb videregående skole.  Simen kan kjøre alle salgs landbruksmaskiner.

Avløserplan 2021 Simen Hanslien