Landbrukstjenester Akershus

Ledig jobb i avløserring

En avløserring på Nedre Romerike ønsker å ansette en landbruksavløser i 100 % stilling så snart som mulig. Ringen består av 4 medlemmer, alle med melkeproduksjon. En har løsdrift med melkegrav, de andre har båsfjøs. Søker må disponere bil. Traktorførerkort.

Ringen ønsker en motivert, dyktig og engasjert medarbeider som er ansvars- og kvalitetsbevisst. Må klare å arbeide selvstendig og framfor alt ha interesse for ku. Det er en fordel med landbruksutdanning, men ikke et krav. Viktig å beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Ordnede lønns- og arbeidsforhold gjennom Landbrukstjenester Akershus SA.

Søknadsfrist  10. mars -19.

Søknad med CV sendes Landbrukstjenester Akershus, helst elektronisk.

Opplysninger om stillingen fås hos Ingemund Tjelmeland,tlf. 90749290 eller e-post: tjelmeland@online