Landbrukstjenester Akershus

Medlemsinformasjon og avløsertilskudd

Informasjon til medlemmene i Landbrukstjenester Akershus

AVLØSERTILSKUDD

15.oktober er søknadsfrist for avløsertilskudd ferie-og fritid. Da må dere skrive beløpet som dere har hatt i avløserutgifter i år. Kontoutskrift har blitt sendt ut fra oss. Har dere ikke hatt utgifter ennå MÅ dere skrive 0. Absolutt siste søknad for avløseråret 2019 er 10. Januar -20.

Les her:   https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/s%C3%B8k-om-produksjons-og-avl%C3%B8ysartilskot-innan-15.oktober

 

AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM

Fra august-18 kunne dere også søke elektronisk på avløsertilskudd ved sykdom.  Les her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjonogmarked/velferdsordninger/avlosningvedsykdom

 

LANDBRUKSVIKARENE

Pris for tjenester som landbruksvikarene utfører er:

Kr. 1670 pr. dag for 7,1 t ved sykdom

  1. 1670 pr. hverdag for 7,1 t ved ferie og fritid

Kr. 1945 pr. helligdag for 7,1 t ved ferie og fritid

Ved overtid: lønn + 50 % + påslag

Dere betaler ikke for kjøring. De reelle kostnadene pr. dag for landbruksvikarene er over kr. 2000, avhengig av timelønna selvfølgelig.

 

1.oktober 2019 begynte Simen Hanslien som landbruksvikar i 50 % stilling. Han er 24 år og har vært ansatt i Landbrukstjenester Akershus som helge- og deltidsavløser siden han var 16 år. Han er spesielt interessert i mjølkeproduksjon, men kan også kjøre alle slags maskiner.

 

FORSIKRINGER

Alle bønder som er medlem i LTA kan bestille helseforsikring. Ta kontakt med oss eller les mer her: https://www.landbrukstenester.no/bestilling-av-helseforsikring/

 

Hvam, 30. September 2019