Landbrukstjenester Akershus

Michael Lessing har jobbet som landbruksvikar siden september 2017. Michael arbeidet som tilkallingsvikar hos oss før dette, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Han har arbeidet i båsfjøs og løsdriftsfjøs med kuer og litt i en svinebesetning. Michael er tysk. Han forstår mye norsk men trenger mer erfaring i å snakke og lese norsk. Han jobber med saken hver dag og det er viktig at dere som vil benytte hans tjenester snakker norsk med ham.

Han begynner å få god erfaring med fjøsstell og melkeproduksjon, og har ofte full arbeidsplan. Her kan det lønne seg å være tidlig ute for å bestille noen dager med landbruksvikar.

Avløserplan Michael 2022