Michael Lessing

 

Michael Lessing er ansatt som landbruksvikar fra 18. september 2017. Michael har arbeidet hos oss i vår og sommer som tilkallingsvikar og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Han har arbeidet i båsfjøs og løsdriftsfjøs med kuer og litt i en svinebesetning. Michael er tysk. Han forstår mye norsk men trenger mer erfaring i å snakke og lese norsk. Han jobber med saken hver dag og det er viktig at dere som vil benytte hans tjenester snakker norsk med ham.

Avløserplan_2020 Micael Lessing