Landbrukstjenester Akershus

Michael Lessing har jobbet som landbruksvikar siden september 2017. Michael arbeidet som tilkallingsvikar hos oss før dette, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Han har arbeidet i båsfjøs og løsdriftsfjøs med kuer og litt i en svinebesetning.

Michael er populær blant våre medlemmer og mange vil bruke han. Han har god erfaring med fjøsstell og melkeproduksjon, og har ofte full arbeidsplan. Her kan det lønne seg å være tidlig ute for å bestille noen dager med landbruksvikar.

 

 

Avløserplan Michael 2022

Avløserplan Michael 2023