Landbrukstjenester Akershus

Eivind Enger

1. februar 2016 startet Eivind Enger som landbruksvikar hos oss. Han bor i Nes kommune. Han har vært avløser i Borgen avløserring i 10 år. Etter det har han hatt ansvaret på en gård med kyllingproduksjon og de siste åra har han arbeidet som fagarbeider i grisefjøset på Hvam videregående skole. Har også erfaring fra traktorkjøring og arbeid i skogen. Han har allsidig praksis og har jobbet uavbrutt med produksjonsdyr i landbruket siden 1982. Han har vært både i båsfjøs og løsdriftsfjøs. Eivind gjør gjerne annet gårdsarbeid også.

Eivind er populær og har ofte fulle planer, så vær tidlig ute.

Avløserplan Eivind 2022 

Avløserplan Eivind 2023

oppdatert 06.12.23