Landbrukstjenester Akershus

Nye søknadsskjemaer

Landbruksdirektoratet har nå laget nye søknadsskjemaer om avløsertilskudd ved sykdom.  Du finner også rundskriv med kommentarer til regler i forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.