Landbrukstjenester Akershus

Søknadsfrist for tilskudd til avløsning ferie og fritid

Husk at søknadsfristen for tilskudd til avløsning ferie og fritid er 15. oktober. Det er viktig at alle søker på tilskuddet selv om en ikke har hatt avløsning enda. Du kan skrive inn beløpet 0 i første omgang og etterregistrere fram til 10. januar 2018. Utbetaling av tilskuddet blir i februar 2018.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang