Landbrukstjenester Akershus

Prosedyre for varsel i forbindelse med ulykker, dødsfall, yrkessykdommer, sykefravær.

Varsel om ureglementært arbeidsmiljø på en gård.

Varsling om kritikkverdig forhold på arbeidsplassen.
Klikk her