Landbrukstjenester Akershus

 • Trenger du mer arbeidshjelp?
  Vi har kontakt med noen utlendinger som ønsker arbeid i Norge. Eller har du kontakt med noen selv?
  La Landbrukstjenester Akershus (LTA) ta arbeidsgiveransvaret. Arbeidstakerene er da dekket av våre forsikringer og har alle rettigheter som arbeidstakere forøvrig. Ved å bruke LTA er du sikker på at formalitetene rundt ansettelsesforholdet blir riktig.
  Vi trenger:
 • Arbeidsavtale
 • Tilgang til skattekort
 • Bankkontonummer for lønn

  Mer informasjon. Klikk her 


  Aktuelle skjemaer:

  Arbeidsavtale. Klikk her