Landbrukstjenester Akershus

Velkommen til årsmøte 22.April kl. 11.00

Det er igjen tid for årsmøte i Landbrukstjenester Akershus.

Årsmøtet holdes på Grønt Fagsenter på Hvam, sakspapirer og innkalling er sendt ut på e-post til medlemmer.

Følgende saker er på sakslisten:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 3. Valg av møteleder og referent.
 4. Valg av to til å underskrive protokollen.
 5. Driftsåret-Årsmelding 2021.
 6. Regnskap 2021.
 7. Revisjonsberetning.
 8. Arbeidsplan for 2022.
 9. Budsjett for 2022.
 10. Valg:
 • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år.
 • Valg av leder for 1 år.
 • Valg av nestleder for 1 år.
 • Valg av 3 vararepresentanter til styret for 1 år i nummerrekkefølge.
 • Valg av revisor.
 • Valg av 1 representant til valgkomitè.
 • Valg av 1 vara til valgkomitè.
 • Godtgjørelse til tillitsvalgt 

11.Forslag om vedtektsendring fra valgkomiteen.

12. Innspill fra valgkomiteen til årsmøtet.

 • Valgfritt oppmøte for 1.vara på styremøter.
 • Forsøke å avholde neste årsmøte på kveldstid.
 • Invitere valgkomiteens leder på styremøte.

Vi har bestilt snitter og kringle, og håper flere av dere møter opp 🙂

Vel møtt!